FPP de Horst

Publicaties

Ieder jaar brengen we een jaarverslag uit. In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. 

 
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Ons kwaliteitsstatuut maakt inzichtelijk hoe we ervoor zorgen dat we voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Hierdoor kunnen cliënten en hun familie, verwijzers en financiers, toetsende en toezichthoudende instanties zich een beeld vormen van de kwaliteit van zorg van de Horst.