FPP de Horst

Klachten

De medewerkers van de Horst doen hun uiterste best om jou een zo goed mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het voorkomen dat je over bepaalde onderdelen van je behandeling niet tevreden bent.

Als dat zo is, dan vragen we je om dat bespreekbaar te maken met je (regie)behandelaar. Levert dat gesprek niets op? Dan kun je je klacht ook op papier zetten en aan de manager van de Horst voorleggen. Dit kun je doen door de klacht af te geven bij het secretariaat, door de klacht per post te sturen of door deze te mailen naar info@fppdehorst.nl.

Leidt ook dit niet tot een oplossing? Dan kun je ervoor kiezen om een schriftelijke klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie uit de Commissie van Toezicht van de Rooyse Wissel. De contactgegevens van deze commissie kun je bij het secretariaat van de Horst opvragen. Klik hier voor de klachtenregeling van de Horst.