FPP de Horst

ForFACT Midden-Limburg

ForFACT Midden-Limburg is een samenwerking tussen de Horst en Vincent van Gogh. We werken in de regio Midden-Limburg. Door samen te werken, zorgen we voor minder wachttijd en een betere overdracht tussen reguliere en forensische zorg. Ook zorgen we voor een eenduidige aanpak tijdens je hele behandeling.

Onze behandeling ondersteunt je om (weer) deel te nemen aan de maatschappij, op een manier die bij jou past. We kunnen je helpen als je door ernstige, complexe en langdurige psychische of psychiatrische problemen in aanraking bent geweest met justitie of ermee in aanraking dreigt te komen. We ondersteunen je bij zaken als wonen, werken, financiën en sociale contacten. Je leert omgaan met de gevolgen van je problemen en krijgt steun om je leven weer op de rails te krijgen. Als het nodig is, intensiveren we onze hulp. Als we merken dat je je leven weer op orde hebt, wordt de hulp minder intensief.

We betrekken je steunsysteem zoveel als mogelijk bij je behandeling. Je steunsysteem bestaat bijvoorbeeld uit ouders, partner, kinderen en vrienden. Door deze mensen bij je behandeling te betrekken, kun je herstellen in je eigen omgeving.

Het team
Het team van ForFACT Midden-Limburg bestaat onder meer uit een psychiater, ambulant forensisch werkers met verschillende aandachtsgebieden (zoals verslaving, arbeidstoeleiding en herstelgericht werken), een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een psycholoog en een maatschappelijk werker. Binnen het team is veel kennis en ervaring gebundeld op het gebied van psychiatrie, verslavingszorg, rehabilitatie, crisisinterventie, behandeling en risicotaxatie. Tijdens je behandeling heb je steeds één vast aanspreekpunt.

Samenwerken met Veiligheidshuis Midden-Limburg
Het Veiligheidshuis heeft als doel criminaliteit en overlast in het politiedistrict Midden-Limburg (gemeente Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) te verminderen of te voorkomen. De Rooyse Wissel is recent de samenwerking aangegaan met dit Veiligheidshuis. Dit betekent dat er een convenant is ondertekend en een protocol is afgesproken.

Aanmelden
Om voor behandeling van ForFACT Midden-Limburg in aanmerking te komen, heb je een verwijzing nodig. Je verwijzer (huisarts of reclasseringswerker) neemt contact op met de Horst. Daar komen alle verwijzingen en aanmeldingen binnen. Zodra wij je aanmelding hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Na dit gesprek laten wij je binnen twee weken weten of je kunt starten met de behandeling bij ForFACT Midden-Limburg.

Wil je meer weten over ForFACT Midden-Limburg? Neem dan contact met ons op via 077 – 326 23 23 of info@fppdehorst.nl. We zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

Folders
ForFACT Midden-Limburg: informatie voor cliënten
ForFACT Midden-Limburg: informatie voor verwijzers