FPP de Horst

Onze hulp

Onze behandeling ondersteunt je om (weer) deel te nemen aan de maatschappij, op een manier die bij jou past. Het behandelaanbod van de Horst varieert van individuele therapie tot groepstherapie. Onze behandelingen zijn stuk voor stuk gebaseerd op gedegen inzichten en kennis van de geestelijke gezondheid.

We bieden poliklinische behandeling en behandeling door onze ForFACT-teams. We kunnen kiezen voor één bepaalde behandeling of voor een combinatie van behandelvormen, zoals een combinatie van individuele gesprekken en groepsbehandeling.  

Een greep uit ons aanbod:

  • Psychologische behandelingen die je helpen om je manier van denken en doen te beïnvloeden (onder meer cognitieve gedragstherapie, schematherapie, psychotherapie, psychomotore therapie)
  • Therapie om te leren omgaan met je psychische problemen
  • Partner- en relatietherapie
  • Behandeling met medicijnen
  • Trainingen in sociale vaardigheden
  • Leefstijltraining met betrekking tot middelengebruik
  • Gesprekken met psychologen, psychiaters en verpleegkundig specialisten GGZ
  • Op termijn: e-health-modules die je online kunt volgen

De Horst beschikt over twee gecertificeerde ForFACT-teams. De multidisciplinaire teams helpen cliënten met ernstige, complexe en langdurige problemen. Als je problemen hebt op meerdere gebieden (bijvoorbeeld wonen, werken, financiën) kunnen de behandelaren van de ForFACT-teams je helpen. Ze bezoeken je thuis of op je werk of daar waar je verblijft. Je leert omgaan met de gevolgen van je psychische problemen en krijgt steun en begeleiding om je leven weer op de rails te krijgen. Als het nodig is, intensiveren we onze hulp. Als we merken dat je je leven weer op orde hebt, wordt de hulp minder intensief.

Met ketenpartners in de regio werken we samen op het gebied van klinische crisisopvang, woonvoorzieningen en specialiseerde thuisbegeleiding.