FPP de Horst

Wachttijden

Hieronder staan de wachttijden tot intake bij de Horst per 5 oktober 2020. Deze wachttijden gelden voor cliënten die zich nu aanmelden en zijn gebaseerd op de huidige wachtlijst en budgetten. Mensen die zich eerder hebben aangemeld, kunnen langere of kortere wachttijden hebben ervaren.

Aanmeldwachttijd: 9 weken
Behandelwachttijd: 5 weken

Deze wachttijden zijn een gemiddelde van alle locaties van de Horst. Per locatie kan de wachttijd afwijken. De wachttijden gelden alleen voor aanmeldingen met een correcte verwijzing.