FPP de Horst

Waaraan moet een verwijzing voldoen?

Om een cliënt in behandeling te kunnen nemen, hebben wij een aantal gegevens nodig.

Gegevens cliënt

 • Geslacht
 • Voorletter(s)
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Huisarts, apotheek en ziektekostenverzekering

 • Naam huisarts
 • Naam apotheek
 • Naam zorgverzekeraar
 • Polisnummer

Documenten

 • Verwijsbrief
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Kopie zorgverzekeringspasje

Overige informatie

 • Reden van aanmelding